لنوسایت
مقالات


دوره های آموزشی

ورود / ثبت ناماصول کاربردی طراحی سایت گروه سوم

در این دوره علاوه بر این که با طراحی سایت آشنا میشوید با اصول پایه ای برنامه نویسی که درهمه زبان ها مشترک هست آشنا میشوید.ضمنا از مزایای این دوره پروژه محور بودن آن هستاصول کاربردی طراحی سایت گروه دوم

در این دوره علاوه بر این که با طراحی سایت آشنا میشوید با اصول پایه ای برنامه نویسی که درهمه زبان ها مشترک هست آشنا میشوید.ضمنا از مزایای این دوره پروژه محور بودن آن هستاصول کاربردی طراحی سایت گروه اول

در این دوره علاوه بر این که با طراحی سایت آشنا میشوید با اصول پایه ای برنامه نویسی که درهمه زبان ها مشترک هست آشنا میشوید.ضمنا از مزایای این دوره پروژه محور بودن آن هست

خانه

ویدئو گرام

آموزش

طراحی سایت

پنل کاربری